منحوتة معدنية لظب ( فن عيلامي قديم )
 

Antelope pendant

Period: Proto-Elamite
Date: ca. 3100–2900 B.C.
Geography: Southwestern Iran
Culture:Proto-Elamite
Medium:Silver
Dimensions:4.02 in. (10.21 cm)
Classification:Metalwork-Ornaments
Credit Line:Rogers Fund, 1947
Accession Number:47.100.89
On view at The Met Fifth Avenue in Gallery 402